Bartłomiej Bielawski

Bartłomiej Bielawski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku. W toku nauki z zaangażowaniem działał na rzecz społeczeństwa akademickiego. Za działalność w Samorządzie Studentów, Radzie Wydziału i Parlamencie Studentów czterokrotnie otrzymał wyróżnienie z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Studenckiej Poradni Prawnej – sekcji karnej i administracyjnej. Współorganizator konferencji naukowych na szczeblu ogólnokrajowym i wydarzeń uczelnianych; autor publikacji w periodyku studenckim. W latach 2012-2016 związany z największym w Polsce wydawnictwem prawniczym Wolters Kluwer, gdzie zajmował się pracami redakcyjnymi i opracowaniem merytorycznym zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy. Prawnik z wykształcenia i pasji.

Both comments and trackbacks are currently closed.