Bartłomiej Bielawski

Bartłomiej Bielawski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku. Za działalność w Samorządzie Studentów, Radzie Wydziału i Parlamencie Studentów czterokrotnie otrzymał wyróżnienie z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Studenckiej Poradni Prawnej – sekcji karnej i administracyjnej. Współorganizator konferencji naukowych na szczeblu ogólnokrajowym; autor publikacji w periodyku studenckim. W latach 2012-2016 związany z największym w Polsce wydawnictwem prawniczym Wolters Kluwer. Obecnie aplikant radcowski. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa w prywatnej szkole policealnej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie spółek handlowych. Prawnik z wykształcenia i pasji.

Both comments and trackbacks are currently closed.