Prowadzenie biznesu

Współpraca z przedsiębiorcami obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę prawną spółek, od wyboru odpowiedniej formy prawnej spółki, poprzez sporządzenie umowy i prowadzenie przekształceń  właścicielskich oraz zmian w składzie organów spółek, po sporządzenie i złożenie odpowiedniej dokumentacji do sądu rejestrowego;
  • bieżące prowadzenie spraw przedsiębiorcy, w tym obsługa prawna zagadnień merytorycznych i egzekucja roszczeń, przygotowywanie pism procesowych oraz pozaprocesowych, także umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw pracowniczych oraz spraw związanych z procedurą administracyjną;
  • doradztwo w prowadzeniu negocjacji i proponowanie korzystnych rozwiązań prawnych.

Pomoc prawną świadczymy:

  • poprzez obecność specjalisty w siedzibie firmy w umówionym wymiarze godzinowym;
  • poprzez współpracę z poziomu Kancelarii, z uwzględnieniem możliwości kontaktu on-line oraz spotkań w siedzibie Klienta.

Specjalizacje:

  • prawo budowlane,
  • prawo przewozowe,
  • prawo zamówień publicznych.