O nas

Bartłomiej Bielawski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku. Za działalność w Samorządzie Studentów, Radzie Wydziału i Parlamencie Studentów czterokrotnie otrzymał wyróżnienie z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Studenckiej Poradni Prawnej – sekcji karnej i administracyjnej. Współorganizator konferencji naukowych na szczeblu ogólnokrajowym; autor publikacji w periodyku studenckim. W latach 2012-2016 związany z największym w Polsce wydawnictwem prawniczym Wolters Kluwer. Obecnie aplikant radcowski. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa w prywatnej szkole policealnej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie spółek handlowych. Prawnik z wykształcenia i pasji.

Justyna Bielawska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku oraz licencjackie studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim w roku 2015. W toku studiów udzielała się w Samorządzie Studenckim; była także członkiem sekcji prawa cywilnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W czasie wolnym wspierała Rodzinne Domy Dziecka w Gdyni w ramach projektu Akademia Przyszłości oraz współpracowała z redakcjami dziennikarskimi. Obecnie aplikantka radcowska związana z Kancelarią Radców Prawnych w Trójmieście.  Prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego w prywatnej szkole policealnej. Szczególnie interesuje się prawem cywilnym, w tym procedurą cywilną. Prawnik z wykształcenia. Dziennikarz z pasji.

15 thoughts on “O nas

Comments are closed.