Szkolenia

Proponujemy:

  1. Prowadzenie korepetycji indywidualnych:
  • Zajęcia ułatwiające rozumienie przepisów, naukę do egzaminów lub wspierające przy opracowywaniu materiałów do pracy dyplomowej.
  • Przygotowywanie indywidualnych materiałów naukowych.
  • Wyjaśnianie przepisów prawa w oparciu o najważniejsze orzecznictwo i komentarze doktryny oraz rozwiązywanie rzeczywistych kazusów prawnych.
  • Opcja skierowana zwłaszcza do studentów prawa, administracji i kierunków okołoprawnych.
  • Ilość spotkań i tematyka zajęć indywidualnie dostosowana do Klienta.

2. Prowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zagadnień prawnych:

  • Nowa forma współpracy zakładająca szerzenie świadomości prawnej i krzewienie kultury języka prawnego w sposób jasny i zrozumiały, z odejściem od sformalizowanej nomenklatury prawniczej.
  • Obejmuje prowadzenie szkoleń dla grup zorganizowanych w siedzibie zakładu pracy.
  • Opcja skierowana do osób mających do czynienia z przepisami prawa w pracy zawodowej oraz czujących potrzebę poznania podstawowych procedur i zagadnień prawnych.
  • Zakończona poświadczeniem ukończenia szkolenia.